Cách tính chi phí nhiên liệu hàng tháng để ‘nuôi’ xe ô tô

Biết được cách tính chi phí nhiên liệu xe ô tô hàng tháng sẽ giúp cho chủ xe chủ động hơn trong việc quản lý chi tiêu, đặc biệt là quỹ tài chính dùng để ‘nuôi’ xế cưng.

Cách tính chi phí nhiên liệu hàng tháng để nuôi xe ô tô