I/ Chính sách nhân sự

Trong xu thế hội nhập thế giới, MIC luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Chính vì vây, chính sách nhân sự của MIC được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành ưu thế đặc biệt, giữ vai trò quyết định để thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược đề ra.

MIC mở ra cơ hội thăng tiến cho tất cả cán bộ nhân viên của mình như nhau. Con đường nghề nghiệp thăng tiến của mỗi thành viên trong đại gia đình MIC sẽ song song với định hướng phát triển của Tổng Công ty. Đồng thời, nguồn nhân lực của MIC luôn được trẻ hoá để kích thích tính năng động – sáng tạo – chấp nhận áp lực và thử thách của tuổi trẻ.

Hiện tại, MIC đã có đội ngũ cán bộ quản lý, kiểm soát, điều hành và nhân viên tác nghiệp có trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao, làm việc hiệu quả tại Hội sở chính, các Công ty trực thuộc và hệ thống các Phòng kinh doanh trên khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam.

 II/ Chính sách tuyển dụng và việc làm

Nguyên tắc tuyển dụng của MIC là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên phẩm chất, khả năng, thái độ, năng lực, kinh nghiệm của ứng viên.

Chính sách việc làm của MIC là tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và bình đẳng để mỗi cá nhân đều có cơ hội cống hiến sức lực và tài năng của mình. Vì vậy, việc tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, tiền lương, tiền thưởng,… đã được chuẩn hoá trong hệ thống các Quy trình/Quy chế của MIC.

Khi một ứng viên bắt đầu công việc tại MIC thì người đó cũng bắt đầu một sự nghiệp với khả năng phát triển lên những công việc có vị trí cao hơn khởi điểm trong tương lai.

III/ Chính sách đào tạo và phát triển

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là công tác được ưu tiên hàng đầu của MIC. Mục tiêu là xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng.

MIC triển khai thực hiện công tác đào tạo theo một phong cách riêng của mình: gồm nhiều loại hình phong phú và thích hợp cho từng chức danh: Đào tạo tập trung, đào tạo trên công việc thực tế, đào tạo thông qua việc tham gia các dự án, thông qua luân chuyển công việc.

IV/ Chế độ lương và khen thưởng

Chế độ tiền lương và khen thưởng cho nhân viên của MIC gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ của mỗi nhân viên khi thực hiện công việc được giao. Hàng năm, ngoài chế độ lương và đãi ngộ của đơn vị, CBNV được xét thi đua, khen thưởng định kỳ vào cuối năm, khen thưởng đột xuất cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành kế hoạch doanh thu đầu tiên, có thành tích họat động xuất sắc trong họat động kinh doanh, thưởng sáng kiến; thưởng trong các dịp lễ tết,…

V/ Sinh hoạt đoàn thể và các chính sách khác

Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội được xây dựng và hoạt động theo quy định của pháp luật. MIC thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt đoàn thể nhằm tạo không khí vui tươi, thân thiện trong tập thể. Ngoài ra, MIC có những chính sách đãi ngộ nhân viên như: tổ chức khám bệnh định kỳ và thành lập câu lạc bộ do Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhằm nâng cao sức khoẻ, văn hoá gia đình , văn nghệ…

MIC đặc biệt chú trọng đến hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện. Thông qua đó xây dựng tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc trong tập thể nhân viên MIC với nhau và với cộng đồng, xã hội.