Đổ xăng ô tô đúng cách là như thế nào?

Xác định đúng loại nhiên liệu; Không sử dụng điện thoại; Tắt động cơ… là những điều cần chú ý khi đưa ô tô đi đổ xăng.