Kiểm tra sửa chữa bán trục cầu sau của ô tô

Bán trục cầu sau là bộ phận truyền mô men từ cụm vi sai đến bánh xe của ô tô. Bán trục được bắt trực tiếp với moay-ơ bánh xe và ở trên các dòng xe con thì bán trục thường có cơ cấu giảm tải một phần hoặc toàn bộ tải trọng.

 

Để đảm bảo độ an toàn cho công việc tháo lắp bán trục và hệ thống treo, cần đảm bảo xe sau khi được nâng lên bằng cầu nâng đã được khóa lại bằng thiết bị an toàn. Kiểm tra sau khi đã được kích lên thì xe nằm chắc chắn trên các chân đế.

Sau khi xe đã được nâng lên cầu một cách chắc chắn thì tiến hành tháo bánh xe và một số bộ phận khác để tháo rời cầu xe.

Kiểm tra sửa chữa bán trục cầu sau

  • Sau khi tháo bán trục cần kiểm tra độ cong vênh, nếu vượt quá giá trị cho phép thì phải thay thế.
  • Đặc biệt kiểm tra độ mòn, hư hỏng của của phần bắt moay-ơ và phần then hoa lắp với bánh răng bán trục.

Kiểm tra bán trục cầu sau

  • Tiến hành tháo ca bi, sau khi tháo ca bi tiếp tục tháo vòng đệm, giá đỡ ổ bi.

Tháo chặn ca bi

  • Sau khi tháo chặn ca bi cần chú ý chiều của chặn ca bi để đảm bảo khi lắp lại chính xác.
  • Khi lắp chặn ca bi cần sử cụng một số dụng cụ chuyên dụng và ép chặn ca bi vào bán trục bằng thủy lực.

Lắp chặn ca bi vào bán trục cầu sau

Cần kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống treo sau cũng như bán trục cầu sau để đảm bảo xe ô tô luôn vận hành tốt và ổn định.