Nhìn màu bugi, bắt bệnh động cơ ô tô

Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng bugi lại có một vai trò rất quan trọng trong quá trình khởi động động cơ. Dựa vào màu sắc bugi chủ xe có thể phần nào đoán biết được tình trạng động cơ xe của mình.

Nhìn màu bugi, bắt bệnh động cơ ô tô