Mở cửa ô tô thế nào để an toàn nhất

Người ngồi trên xe ô tô có thể gây tai nạn nghiêm trọng nếu mở cửa ô tô mà không quan sát trước sau.