Kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái bánh răng – thanh răng

Hệ thống lái giữ vai trò điều khiển hướng chuyển động của ô tô theo sự điều khiển của người lái. Hệ thống lái đóng góp vai trò quan trọng đối với an toàn giao thông khi ô tô chuyển động. Vì vậy cần kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống lái thường xuyên để sớm phát hiện những hỏng hóc và khắc phục.