Những điều cần chú ý về các cảnh báo trên xe Mercedes-Benz

Với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, những mẫu xe hiện đại cao cấp của Mercedes-Benz ngày nay đang được nhà sản xuất đưa vào ngày càng nhiều những tính năng hỗ trợ, cảnh báo được hiển thị qua hàng loạt các biểu tượng thông báo trên màn hình đa năng. Những thông điệp có thể chỉ là lời nhắc nhở nhưng đôi lúc là cả những cảnh báo quan trọng về mối hiểm hoạ, sự cố hoặc lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.