Nắm rõ các loại vạch kẻ đường để tránh bị phạt oan

Ngoài ý nghĩa các biển báo, tài xế ô tô còn cần nắm rõ ý nghĩa của các loại vạch kẻ đường để tránh bị phạt oan.