Trời mưa, kính xe mờ xử lý sao đây?

Tài xế cần nắm rõ một số mẹo dưới đây để giải quyết vấn đề kính xe bị mờ khi di chuyển dưới trời mưa.